Zarząd

Norman Jablonski

Prezes


Ekspert w dziedzinie realizacji projektów inwestycyjno – deweloperskich, Private Equity oraz Alternative Investments.

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych na wysokich stanowiskach managerskich w Polsce oraz Europie środkowo-wschodniej. Pełnił funkcję Vice Presidenta w grupie Raiffeisen Bank International w Wiedniu.

Absolwent Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Wiedeńskiego, Helsińskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Rydze. Wykładowca na międzynarodowych Uniwersytetach, tj. Wiedeń, Helsinki, Fulda, Hanoi, Ryga czy Kufstein.

Artur Kurek

Wiceprezes


Związany z rynkiem finansowym i kapitałowym od ponad 20 lat. Pracował na wysokich stanowiskach managerskich dla wiodących instytucji finansowych działających w obszarze Private Banking, Asset Management oraz Private Equity.

Związany był m.in. z Bankiem PKO BP S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Pekao S.A., Centralnym Domem Maklerskim S.A. oraz Domem Maklerskim EFIX S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu obrotu i komercjalizacji nieruchomości. Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.